Ro.Pa.Tec Technisch onderhoud BV
 
ROLAPAC Drijflaagverwijderaar

Rolapac Drijflaagverwijderaar

Ro.Pa.Tec Technische Reiniging B.V. introduceert gepatenteerde ROLAPAC Drijflaagverwijderaar

November 2020

Sinds een aantal jaar zorgt Rioolgemaal Scheveningen omringt door huizen aan de Haringkade in Den Haag voor het afvoeren van het afvalwater van de wijk Scheveningen. De installatie, aangelegd in 2015, kan ruim 28.000 liter water per minuut wegpompen door een tweetal pompinstallaties met zuigmonden onderin de pompkelder. 2 pompen voor gebied scheveningen met een max van 1180 m3 per uur en 2 pompen voor het gedeelte Belgisch Park met een max van 530 m3 per uur.

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft samen met de Gemeente Den Haag door middel van een uitgebreid programma de opvang en transport van afvalwater in de regio verbeterd. De laatste jaren wordt in de regio veel bijgebouwd en in combinatie met de toename van hevige regenval was een uitbreiding op het rioolstelsel een voorwaarde om ook in de toekomst het water te kunnen verpompen.

Het rioolgemaal Scheveningen wordt beheerd door Delfluent Services, een dochteronderneming van waterbedrijf Evides. Delfluent Services is verantwoordelijk voor de operationele activiteiten in het noordelijk gedeelte van de regio van het Hoogheemraadschap Delfland. Voor een periode van 30 jaar draagt zij zorg voor het beheer en onderhoud van de afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI) Houtrust in Den Haag en Harnaschpolder in Den Hoorn, gemeente Midden-Delfland en het bijbehorende transportsysteem met 19 pompstations.¹

Al snel na ingebruikname van het rioolgemaal Scheveningen bleek het beheer van de pompkelder een grote uitdaging. Het rioolgemaal blijkt regelmatig vast te lopen door dingen die niet in het riool thuishoren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld aan vochtige doekjes, vaatdoekjes, frituurvet, maandverband en condooms.² Deze vetten en doekjes koeken dusdanig aan elkaar dat een ‘drijvende vetlaag’ ontstaat op het afvalwater wat het rioolgemaal binnenstroomt. Deze vervuiling zorgt voor dusdanig vervuilde pompen dat de pompen het afvalwater niet meer kunnen verpompen. Als dit gebeurt is kans op overstort op oppervlakte water van rioolwater een groot risico wat belastend voor het oppervlakte water omdat het zuurstof gehalte in het water dan zakt wat resulteert in vissterfte. Daarom wordt er nu regelmatig een schoonmaakactie welke kostbaar en arbeidsintensief is uitgevoerd om deze vervuiling uit de kelder te verwijderen. Deze rioolreiniging geschied door middel van diverse diesel aangedreven reiniging met zuig spuit auto’s wat belastend is voor de buurt daar rioolgemalen vaak gesitueerd zijn midden in een woonwijk. Tijdens een onderhoudsstop wordt het rioolgemaal grondig professioneel schoongemaakt gedurende meerdere werkdagen. Dit werk kan alleen worden uitgevoerd in droge perioden omdat het water in de rioolstelsels moeten worden opgeslagen en deze capaciteit is beperkt. Regenval tijdens een geplande onderhoudsstop zorgt regelmatig voor verplaatsing van de onderhoudsactiviteiten met als gevolg het opnieuw plannen, vergunning aanvragen en oplijnen van diverse partijen. Tijdens een stop kan tot 17 ton afval worden verwijderd. Dit vuil wordt vervolgens weggevoerd door middel van de zuigauto’s naar afvalverbrandingscentrales; al met al een C0² intensieve klus. Het is dus een tijdrovend, niet duurzaam en zeer kostbaar proces wat meerdere malen per jaar herhaald dient te worden. De stilstand van het rioolgemaal Scheveningen loopt op tot 5 keer per kalenderjaar. Voor een onderhoudsstop zal altijd toestemming gegeven moeten worden door de gemeente Den Haag omdat zij uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het rioolstelsel.

Ro.Pa.Tec Technische Reiniging is al jaren actief in de rioleringswereld met diverse schoonmaak- en onderhoudsklussen. Ook werkt Ro.Pa.Tec Technische Reiniging al lange tijd samen met Delfluent Services. Delfluent Services heeft duurzaamheid en milieu hoog in het vaandel staan. Na het analyseren van de uitdaging in rioolgemaal Scheveningen en na diverse proefopstellingen is de gepatenteerde oplossing de ROLAPAC Drijflaagverwijderaar bedacht. Door toepassing van dit apparaat zijn de schoonmaak beurten van de kelder ter voorkoming van verstopte pompen verleden tijd. Door de ROLAPAC toepassing wordt niet langer alleen afvalwater onderin de kelder via de bestaande zuigmonden weggepompt, maar ook de drijvende, aan elkaar gekoekte vetlaag aan de bovenzijde van de pompkelder. Delfluent Services is bereid geweest om mee te denken wat heeft geresulteerd in een eerste pilot in het rioolgemaal Scheveningen. Medio juli 2020 heeft Ro.Pa.Tec Technische Reiniging zorggedragen voor de plaatsing van de installatie binnen één werkdag onder toeziend oog van de directie van Delfluent Services.

Werking ROLAPAC Drijflaagverwijderaar

In de oude situatie wordt het afvalwater van de wijk Scheveningen weggezogen door de zuigmonden richting de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Houtrust. Doordat de zuigmonden onderin de pompkelder zijn geplaatst blijft de aan de bovenzijde drijvende vetlaag aanwezig. In de tijd wordt deze drijvende vetlaag steeds dikker wat voor problemen zorgt aan de transport pompen (verstopte pompen) Dit is het punt waarop een onderhoudsstop dient te worden ingepland.                       

Door installatie van de ROLAPAC Drijflaagverwijderaar wordt niet langer alleen via de laaggeplaatste zuigmonden afvalwater weggezogen, maar tevens via een extra opening aan de bovenzijde van de kelder. De modulair opgebouwde ROLAPAC bestaat uit nieuwe DN500 zuigmonden waarop een connectie tot de centrale DN350 afvoerbuis is aangebracht. Bovenop de centrale afvoerbuis is een op maat gemaakte korf geplaatst waardoorheen het afvalwater met drijflaagvuil weggezogen kan worden. De korf en centrale buis worden gesplitst via een speciaal gemodificeerde pneumatische afsluiter. De afsluiter is gekoppeld aan de centrale besturings- en signaleringsinstallatie van het rioolgemaal. Het geheel is in hoogwaardig RVS uitgevoerd. De centrale buis is voorzien van een spoelwateraansluiting zodat het eventuele achtergebleven vet in de leiding wordt doorgespoeld.

Door terugspoeling van het vuil naar de zuigmond van de pomp heeft ook het gunstige effect dat de pomp niet meer verstopt omdat de druk bij de zuigmond verhoogd wat een betere aanstroming verzorgt. Dit is ook een bijkomend positief effect.

Door de ROLAPAC Drijflaagverwijderaar wordt de opeenhoping van ‘de vetlaag’ sterk teruggedrongen en is het niet langer benodigd om vijfmaal per jaar een onderhoudsstop met bijbehorende professionele schoonmaak in te plannen. Eén jaarlijkse check kan volstaan.

Samengevat heeft de ROLAPAC Drijflaagverwijderaar in een succesvolle pilot met Delfluent Services geleid tot een vijftal voordelen voor de Gemeente Den Haag, het Hoogheemraadschap Delfland en Delfluent Services: er wordt sterk bespaard op de beheerskosten (met name schoonmaakkosten) van het rioolgemaal. De oplossing draagt bij aan het duurzaamheidslabel van Delfluent Services; het verwijderen van het afval kan geschieden door minder voertuigbewegingen en derhalve een lagere C02 uitstoot. Doordat meer vetten worden getransporteerd naar afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Houtrust welke is voorzien van een biogascentrale wordt de productie van biogas hoger. Er is tevens minder overlast voor omwonenden door minder onderhoudstops en men is minder afhankelijk van de weersomstandigheden welke bij een onderhoudsstop roet in het eten kan gooien.

Oude situatie met zuigmonden.  

Nieuwe situatie inclusief de ROLAPAC Drijflaagverwijderaar.

 De ROLAPAC Drijflaagverwijderaar is een gepatenteerd product van Ro.Pa.Tec Technische Reiniging B.V. Voor meer informatie kunt u terecht op www.rolapac.nl of bij Rob Spaans: info@rolapac.nl of 06-12999247.

 ¹ bron: https://delfluent.nl/delfluent-services/

² bron: https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/het-grootste-rioolgemaal-van-nederland-schoongemaakt